De Jonge Vissers Onder Zeil mogen dit jaar mee doen met de 16e Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz in Workum!!
Wij zijn een enthousiaste groep jongeren die hart hebben voor het oude ambacht van visser. Wij zijn een onderdeel van Stichting de Staverse Jol en sinds 2012 actief.

De Staverse jol is het kleinste volwaardige vissersschip van de Zuiderzee en juist met dat scheepje is relatief eenvoudig te varen met jongelui. Met een jol van zes meter kunnen ook jonge mensen zeilen en vissen. Omdat de Staverse jol een hanteerbaar (zeil)scheepje is, groeide de groep Jonge Vissers Onder Zeil uit tot een idealistische enthousiaste gezellige groep die zich niet laten afschrikken door lichamelijke inspanning, door water en kou! Zij voelen zich betrokken bij de stichting en het behoud van deze traditionele scheepjes en zijn bijbehorende ambachten. Op en langs het water in de voormalige Zuiderzeehavens zoals Workum, Hindeloopen en Stavoren en zelfs het kleinste haventje van Europa, Laaxum, worden er ieder jaar diverse activiteiten georganiseerd waaronder het op traditionele wijze vissen op het IJsselmeer. Met de ST48 en de HL90 doen we jaarlijks mee met de Visserijdagen. Daarnaast leren we netten boeten, zeil naaien, knopen en splitsen van touwen. Afgelopen zaterdag hebben we met een slee, zoals deze gebruikt werd bij het ijsvissen, in de Blazerhaven “gezeild”.

https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa