Naast het behouden van haar twee authentieke jollen, de ST48 en de HL90, probeert de stichting met de opleidingsgroep “de Jonge Vissers onder Zeil” jongelui van 12 tot 40 jaar te interesseren voor het oude ambacht van Zuiderzeevisser. Daarnaast staat in onze doelstellingen ook het vastleggen en verbreden van kennis over Staverse jollen en hun historie. In de loop van de tijd hebben we al heel veel informatie verzameld. Maar die gegevens, vastgelegd in verschillende mappen, boeken, enz. zijn natuurlijk niet zo toegankelijk.

Deze gegevens willen we daarom via een database op onze website gaan ontsluiten. De stichting heeft daarvoor contact gezocht met de Digitale Werkplaats Friesland. Zij hebben ons in contact gebracht met de studierichting Informatietechnologie van ROC Friese Poort in Leeuwarden. In grote lijnen is ons plan, om van de Staverse jollen die momenteel rondvaren of aan land staan, zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Jollenbezitters en iedereen met kennis van Staverse jollen, krijgen de mogelijkheid om via de website eenvoudig aanvullende of verbeterde gegevens aan ons door te geven.

De ontwikkeling van een dergelijke on-line database is nog een behoorlijk complex project. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de bouw van de database. Daarna zullen vrijwilligers van stichting De Staverse jol zo langzamerhand de database verder vullen met gegevens van jollen, werven en historische eigenaren. Via deze website en onze nieuwsbrief laten wij weten hoe ver we zijn met database en vulling. Als het project klaar is zal het mogelijk zijn om informatie, foto’s, e.d. over jollen, de bouw- en restauratiewerf en nog veel meer, via onze website op te vragen.

In de oude vissershaven van Stavoren