De stichting de Staverse jol bestaat dit jaar 10 jaar. Bij de laatste zeilwedstrijd voor Staverse jollen, op 4 september, zijn vanuit de lucht opnamen gemaakt. De titel van de film is ‘de striid óm it Hylper blok’.  Dat is de naam van de wisselprijs waar de winnaars van de visserijklasse en de kajuitjollen, een jaar lang op mogen passen. Elk jaar wordt er een koperen plaatje met scheepsnaam en visserijnummer op het blok bijgeschroefd.

Start de film

De onderstaande foto’s zijn gemaakt door diverse deelnemers en de bemanning van het startschip bij de zeilwedstrijd voor Staverse jollen op zaterdag 4 september 2021 in Hindeloopen.

De kofie staat klaar voor het palaver
Het weer bekijken of de tactiekbespreking?
3. palaver
Uitleg van route en regels bij het palaver
Naar zee!
Pauze met soep en broodjes
De winnaar van 'It Hylper blok' in de vissermanklasse de ST 79 van Ivor van Klink