In 2024 wordt het jaarlijkse kampioenschap voor Staverse jollen weer gezeild. Het programma voor de zeildag in Stavoren, die tijdens de Visserijdagen plaats vindt, wordt extra feestelijk. Dit jaar hopen we namelijk alle Staverse jollen in Stavoren te mogen begroeten tijdens de tegelijkertijd georganiseerde reünie. Alle jollen, kajuit- of visserman-uitvoering zouden we graag weer eens bij elkaar zien in de ontstaansplaats van onze jollen. We proberen een leuk programma voor dit weekend te maken. Informatie volgt via deze website en onze mailingslijst.

Zeilwedstrijden Staverse jollen 2024.

Zet de volgende datums en het weekend van 20 juli van de reünie alvast in je agenda.

  • Andijk 18 mei
  • Laaksum 1 juni
  • Oudega 15 juni
  • Stavoren 20 juli LET OP: ook Reünieweekend voor alle Staverse jollen
  • Hindeloopen 31 augustus
Zeilwedstrijd jollen Oudega 2021