A N Bi

Stichting de Staverse jol heeft een culturele ANBI status.

RSIN (fiscaal) nummer: 8516.19.290 

Lees meer over het belastingvoordeel bij donaties……

ANBI

Onze doelstellingen:

  • Het behouden van kleine houten visserijschepen en interesseren van jeugd om te gaan zeilen met traditionele vissersscheepjes.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit bereiken we door:

  • Het aanschaffen en restaureren van dergelijke schepen waaronder de Staverse Jol.
  • Het verzorgen van opleidingen voor jongeren aangaande traditionele zeil- en visserij technieken.
  • Het organiseren van evenementen voor jollen.
  • Het verzamelen van informatie met betrekking tot de historie van de Staverse Jol.

Bestuursleden en de vrijwilligers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

 

Download of bekijk het beleidsplan in PDF:                     Beleidsplan


 Download of bekijk het laatste jaarverslag in PDF:    Jaarverslag Stichting de Staverse Jol & JVOZ


Wat is een ANBI status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Stichting De Staverse jol is aangemerkt als een culturele instelling.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Voor alle informatie over giften aan een culturele ANBI verwijzen we graag naar de site van de belastingdienst.