A N B i

Stichting de Staverse jol heeft een culturele ANBI status.

RSIN (fiscaal) nummer: 8516.19.290


Onze doelstellingen:

  • Het behouden van kleine houten visserijschepen en interesseren van jeugd om te gaan zeilen met traditionele vissersscheepjes.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit bereiken we door:

  • Het aanschaffen en restaureren van dergelijke schepen waaronder de Staverse Jol.
  • Het verzorgen van opleidingen voor jongeren aangaande traditionele zeil- en visserij technieken.
  • Het organiseren van evenementen voor jollen.
  • Het verzamelen van informatie met betrekking tot de historie van de Staverse Jol.

Onze werkzaamheden rondom de stichting en activiteiten vinden plaats op vrijwillige basis.

 

Beleidsplan

 

Jaarverslag 2021 Stichting de Staverse Jol & JVOZ

 

____________________

Wat is een ANBI status?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij verwachten in 2012 hierover meer duidelijkheid. Na goedkeuring van de maatregel hebben donateurs van culturele ANBI’s recht op de extra giftenaftrek, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Meer informatie over giften aan een culturele ANBI vindt je op de site van de belastingdienst.