De laatste originele vissersschepen uit de tijd van de zeilende visserij op de Zuiderzee vormen een cultureel erfgoed. Het is jammer als dit soort schepen, vaak met een monumentale status, op het droge worden gezet en de nadagen van hun bestaan moeten slijten in een museum. Ook dit cultureel erfgoed vraagt om belangenbehartiging. Het moet levend blijven door er in deze tijd zinvolle activiteiten mee en omheen te organiseren waardoor er ook voor deze monumenten een toekomst is.

 

Lees hier verder over de historie van de Staverse Jol.

 

De Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen, met name de Staverse jol, te behouden en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele en duurzame wijze gevist op het IJsselmeer. Het is een idealistisch, enthousiast gebeuren voor stoere kerels en enige vrouwen die zich niet laten afschrikken door lichamelijke inspanning, door water en kou. Zeilen en vissen met grote schepen, zoals botters en aken, vergt veel lichamelijk kracht en is in die zin dan ook meer geschikt voor volwassenen.

 

Naar onze mening is het enthousiasmeren van jongeren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van deze traditionele vissersschepen. Jongeren zijn de toekomst. Als we jeugd willen betrekken bij het behoud van deze schepen en werk op en langs het water in de voormalige Zuiderzeehavens zoals Workum, Hindeloopen en Stavoren en zelfs het kleinste haventje van Europa, Laaxum, dan moet dat met (zeil)scheepjes die voor jongelui hanteerbaar zijn. De Staverse jol leent zich hier dan ook uitstekend voor.

De laatste originele vissersschepen uit de tijd van de zeilende visserij op de Zuiderzee vormen een cultureel erfgoed. Het is jammer als dit soort schepen, vaak met een monumentale status, op het droge worden gezet en de nadagen van hun bestaan moeten slijten in een museum. Ook dit cultureel erfgoed vraagt om belangenbehartiging. Het moet levend blijven door er in deze tijd zinvolle activiteiten mee en omheen te organiseren waardoor er ook voor deze monumenten een toekomst is.

NIEUWS

JONGE VISSERS ONDER ZEIL

INSTAGRAM

Contact de Stichting

Contact de Stichting