Stichting De Staverse Jol

Originele vissersschepen

De Stichting

De laatste originele vissersschepen uit de tijd van de zeilende visserij op de Zuiderzee vormen een cultureel erfgoed. Het is jammer als dit soort schepen, vaak met een monumentale status, op het droge worden gezet en de nadagen van hun bestaan moeten slijten in een museum. Ook dit cultureel erfgoed vraagt om belangenbehartiging. Het moet levend blijven door er in deze tijd zinvolle activiteiten mee en omheen te organiseren waardoor er ook voor deze monumenten een toekomst is. Lees hier meer over de geschiedenis van de Staverse Jol.

De Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen te bewaren en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele wijze gevist op het IJsselmeer. Het is een idealistisch, enthousiast gebeuren voor stoere kerels en enige vrouwen die zich niet laten afschrikken door lichamelijke inspanning, door water en kou. Dergelijke visserij is uitvoerbaar voor sterke, volwassen mensen. Vooral omdat het varen met botters en aken veel lichamelijke kracht vraagt. Activiteiten met dergelijke schepen zijn bijna automatisch activiteiten voor volwassenen.

Naar onze mening is het enthousiasmeren van jongeren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van deze traditionele vissersschepen. Als we jongeren willen betrekken bij het behoud van deze schepen en werk op en langs het water in de voormalige Zuiderzeehavens zoals Workum, Hindeloopen en Stavoren en zelfs het kleinste haventje van Europa, Laaxum, dan moet dat met (zeil)scheepjes die voor jongelui hanteerbaar zijn.

De Staverse jol is het kleinste volwaardige vissersschip van de Zuiderzee en juist dat scheepje is relatief eenvoudig te varen. Met een jol van zes meter kunnen ook jonge mensen probleemloos te zeilen. Zo’n schip is dus bij uitstek geschikt voor deze activiteiten. Toch kleeft er aan het bezit van een Staverse jol een zware last. Deze kleine scheepjes (ongeveer 6 meter in lengte) zijn een kostbaar bezit. Het onderhoud wordt voor velen een (te) zware last waardoor er veel houten Staverse jollen te koop staan. Het is vijf voor twaalf voor vele jollen.

calendar flat

ACTIVITEITENKALENDER: Februari t/m april 2020

 


Volg de Stichting de Staverse Jol op Facebook. Daarnaast kun je ook foto's bekijken op Google+ of filmpjes op YouTube:

 

fb  Google Plus Icon 300x300  youtube high resolution logo download

 

 

 

 

 

 

 

 


Stichting de Staverse jol is een culturele ANBI. Lees meer.....